Omzettingsvergunning en woningdelen

Bent u van plan om een of meer kamers te gaan verhuren of uw woning te gaan delen? Dan heeft u in de meeste gemeenten een zogenaamde omzettingsvergunning nodig. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om een bestaande 'zelfstandige' woning om te zetten naar 'onzelfstandige' woonruimte (delen van toegang, badkamer en keuken).

Omzettingsvergunning aanvragen

Beschikt u niet over een omzettingsvergunning, dan krijgen u als verhuurder en uw huurders of woningdelers een brief van de gemeente. U moet dan alsnog een omzettingsvergunning aanvragen, anders wordt de huur gestaakt en kan uw woning ontruimd worden. U kunt dus beter zelf het initiatief nemen om een omzettingsvergunning aan te vragen. Maar vooraf dient u zich ervan te gewissen dat uw woning voldoet aan de eisen, met name op het gebied van geluidsisolatie.

Omzettingsvergunning en geluidsmeting

Het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte brengt intensievere bewoning met zich mee. Dat kan leiden tot geluidsoverlast. De gemeente kan een omzettingsvergunning weigeren als niet wordt voldaan aan het vereiste geluidsisolatieniveau. Om dit te voorkomen, kunt u een geluidsmeting laten doen. Daarmee wordt vastgesteld of de kamers wel of niet voldoen aan de geluidseisen. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) heeft alle expertise in huis om een geluidsmeting uit te voeren en kan u adviseren over de benodigde maatregelen.

Geluidsisolatie voor omzetingsvergunning

Afhankelijk van de constructie van de woning maakt KGI dan een rapportage van de situatie, gerelateerd aan de gemeentelijke eisen en, indien nodige, de toe te passen geluidsisolerende maatregelen/producten. KGI bouwgroep kan deze specifieke geluidsisolatie toepassen, waardoor uw woning gegarandeerd aan de eisen van de omzettingsvergunning voldoet. Meer weten over geluidsisolatie ten behoeve van de omzettingsvergunning? Neem dan contact op met de KGIGroep:

contact